Română   English
Compania > Servicii oferite

Servicii oferite

Oferta S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. pentru servicii şi consultanţă în domeniul protecţiei mediului şi al ştiinţelor geologice:

 1. În domeniul Protecţiei Mediului:
 2. Societatea noastră vă oferă toată gama de servicii privind întocmirea documentaţiilor, studiilor de mediu conform legislaţiei impuse de Legea Protecţiei mediului (OUG. 195/2005; Ordinului MAPPM nr. 184/97; Ordinului MAPPM nr. 756/97; Ordinului MAPM nr.860/2002 şi 863/2002) privind:

  • Monitorizarea factorilor de mediu, la cererea titularului de activitate.
  • realizarea Memoriilor tehnice de activitate în vederea obţinerii Acordului de mediu;
  • realizarea Studiilor de evaluare a impactului şi a rapoartelor aferente în vederea obţinerii Acordului de mediu;
  • întocmirea Fişei de prezentare şi de declaraţie necesară emiterii Autorizaţiei de mediu;
  • realizarea Bilanţurilor şi a Rapoartelor la Bilanţ de Nivel 0, I, II şi Evaluarea riscului pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu;
  • întocmirea Programului de conformare, parte integrantă din Autorizaţia de mediu (după caz);
  • Plan de refacere a mediului pentru activităţile din industria minieră în concordanţă cu legislaţia actuală (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protecţiei mediului etc.);
  • Evidenţierea gradului actual de poluare pentru toţi factorii de mediu (sol, apă, aer, vegetaţie, zgomote şi vibraţii, social), prin lucrări şi studii de ingineria mediului, în ariile solicitate de beneficiar, în scopul stabilirii responsabilităţilor privind starea actuală a mediului, sursele de poluare preexistente, pentru protecţia investitorului privind responsabilităţile legate de calitatea factorilor de mediu, în ariile vizate.

 3. În domeniul Ştiinţelor Geologice:
 4. Lucrări, studii şi proiecte de explorări geologice şi geochimice, pentru substanţe minerale solide, ape geotermale/minerale, petrol şi gaze naturale, studii geotehnice:

  • cartare geologică, probări geochimice (pedo, lito, bio, ape) şi mineralogice;
  • calcul de rezerve, studii de fezabilitate, plan de dezvoltare şi expertize în vederea obţinerii avizelor de concesionare, prospecţiune, explorare şi exploatare impuse de Legea Minelor şi Legea Petrolului;
  • prelucrări statistico-matematice, analiza factorială etc., privind prelucrarea datelor primare;
  • realizarea modelelor genetice şi structurale prin interpretarea integrată a datelor geologice, geochimice (zonalităţi, nivele de eroziune, prognoze) şi geofizice, prin imagini grafice computerizate 2D şi 3D, în scopul amplasării lucrărilor miniere de explorare-exploatare în ariile de perspectivă;
  • întocmirea documentaţiilor finale, promovarea acestora în vederea obţinerii avizelor impuse de legislaţia în vigoare şi cerute de beneficiar.

  Certificate de înregistrare

  GEOMED IMPEX 2002 este înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţiile nr. 60 şi 179, fiind astfel atestată pentru realizarea următoarelor tipuri de studii:
  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Bilanţ de mediu (BM)
  • Raport de amplasament (RA)
  • Studiu de evaluare adecvată (EA).

  Atestate

  • Certificat CERTIND al sistemului de management al calităţii implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform ISO 9001:2008;
  • Certificat CERTIND al sistemului de management al mediului implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform ISO 14001:2005;
  • Certificat CERTIND al sistemului de management sănătate-securitate implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform OHSAS 18001:2008