Română   English
Mediu > Ofertă

Ofertă GEOMED IMPEX 2002

Societatea noastră vă oferă toată gama de servicii privind întocmirea documentaţiilor, studiilor de mediu conform legislaţiei în vigoare privind:

  • realizarea memoriului tehnic de activitate în vederea obţinerii acordului de mediu;
  • realizarea studiilor de evaluare a impactului în vederea obţinerii acordului de mediu;
  • întocmirea Fişei de prezentare şi de declaraţie necesară emiterii autorizaţiei de mediu;
  • realizarea Bilanţurilor de mediu în procesul de privatizare;
  • realizarea Bilanţurilor şi a Rapoartelor la Bilanţ de mediu şi Evaluarea riscului pentru obţinerea autorizaţiei de mediu;
  • întocmirea Programului de conformare, parte integrantă din autorizaţia de mediu;
  • plan de refacere a mediului pentru activităţile din industria minieră în concordanţă cu legislaţia actuală (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protecţiei mediului etc.);
  • evidenţierea gradului actual de poluare pentru toţi factorii de mediu (sol, apă, aer, vegetaţie, zgomote şi vibraţii, social), prin lucrări şi studii de ingineria mediului, în ariile solicitate de beneficiar, în scopul stabilirii responsabilităţilor privind starea actuală a mediului, sursele de poluare preexistente, pentru protecţia investitorului privind responsabilităţile legate de calitatea factorilor de mediu, în ariile vizate;
  • monitorizarea factorilor de mediu, la cererea titularului de activitate;

Descarcă Broşura Geomed Mediu [.pdf] ▼