Română   English
Geologie > Ofertă

Ofertă GEOMED IMPEX 2002

  • cartare geologică, probări geochimice (pedo, lito, bio, ape) şi mineralogice;
  • calcul de rezerve, studii de fezabilitate, plan de dezvoltare şi expertize în vederea obţinerii avizelor de concesionare, prospecţiune, explorare şi exploatare impuse de Legea Minelor şi Legea Petrolului;
  • prelucrări statistico-matematice, analiză factorială etc., privind prelucrarea datelor primare;
  • realizarea modelelor genetice şi structurale prin interpretarea integrată a datelor geologice, geochimice (zonalităţi, nivele de eroziune, prognoze) şi geofizice, prin imagini grafice computerizate 2D şi 3D, în scopul amplasării lucrărilor miniere de explorare-exploatare în ariile de perspectivă;
  • întocmirea documentaţiilor finale, promovarea acestora în vederea obţinerii avizelor impuse de legislaţia în vigoare şi cerute de beneficiar.

Descarcă Broşura Geomed Geologie [.pdf] ▼