Română   English
Mediu > Monitorizare mediu

Laborator Mobil de Mediu (Aer, Apă, Sol)

I Aer

a) Determinare emisii gaze de ardere (ardere combustibili solizi, lichizi, gazoşi)

Analizator de gaze tip TESTO 300 XXL, producător firma TESTO GmbH, Germania.
Indicatori determinaţi / măsuraţi:
 • temperatură gaze de ardere;
 • temperatura mediului ambiant;
 • CO ardere;
 • CO mediu ambiant;
 • CO2 ardere;
 • CO2 mediu ambiant;
 • NO;
 • SO2;
 • CH4;
 • oxigen;
 • exces aer în gaze de ardere.
Norme de control şi metodologia de determinare:
 • Ord. nr. 462/93 al MAPM - Condiţii tehnice pentru protecţia atmosferei.
Domenii de utilizare: măsurarea concentraţiei noxelor aflate în gazele de ardere, rezultate de la arderea combustibililor în cazanele centralelor termice, instalaţii de ardere industriale cu tiraj forţat etc.

b) Determinări de imisii (pulberi)

Monitor de pulberi tip personal Data RAM
– Monitor Personal în timp Real, cu înregistrarea datelor, model pDR – 1000 AN, producător MIE (Monitoring Instruments for the Environmental, Inc., SUA).
 • Dimensiunile particulelor pentru o măsurare optimă: 0,1 la 10 µm;
 • Înregistrări pentru fiecare punct: concentraţia medie, ora şi data, identificarea punctului;
 • Configuraţie pentru calculator.
Norme de control şi metodologia de determinare:
 • STAS 12.574 – 87 Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;
 • Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 si PM 2,5 ), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.
Domenii de utilizare: Instrument optic / electronic pentru măsurarea concentraţiilor de pulberi în suspensie în aer, rezultate din instalaţii industriale, trafic rutier, activitate în silozuri, activităţi sociale sau menajere, vânt etc.

c)  Determinări de imisii (NOx, SO2, CO, CO2, H2S, H2, O2, COV, CH4)

Aparat tip MX 6 iBrid, produs de firma OLDHAM - Industrial Scientific Corporation Oakdale USA.

Detector multigaz tip MX6 iBrid (5 canale de masură independente). Aparatul lucrează cu senzori interschimbabili ceea ce permite operatorului schimbarea configuraţiei de moment.
Aparatul este echipat cu afisaj alfanumeric LCD color, alarma acustică (95 dB) şi optică (LED). În afară de alarmele instantanee (reglabile), aparatul calculează "timpul scurt de expunere" medie la 15 minute şi "timpul lung de expunere" medie la 6-8 ore, pentru fiecare gaz toxic măsurat.

Indicatori determinaţi / măsuraţi:
 • O2;
 • CO;
 • H2S;
 • H2;
 • NO;
 • NO2;
 • SO2;
 • CO2;
 • COV.
Temperatura de utilizare:
-20° C la 55° C (-4° F la 131° F) tipic

Condiţii de umiditate:
 • 15% la 95% fără condensare tipic
Norme de control şi metodologia de determinare:
 • STAS 12.574 - 87 Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;
 • Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5 ), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.
Domenii de utilizare: Instrument optic / electronic pentru măsurarea concentraţiilor de imisii, rezultate din instalaţii industriale, trafic rutier, activitate în silozuri, activităţi sociale sau menajere, vânt etc.

d) Emisii sonore. Măsuratori de zgomot

Sonometru Solo, producător MVI Technologies Group, Franţa.

Sonometrul Solo este un instrument pentru măsurători acustice având caracteristicile unui sonometru clasic şi integrator.
În corespondenţă cu normele internaţionale, sonometrul Solo afişează pe ecran graficul măsurătorii.

Măsuratorile pot indica
(rezultatul măsurătorilor este exprimat în dB):
 • Nivelul de presiune acustică: LP;
 • Nivel minim/Nivel maxim: LP min/LP max;
 • Nivelul continuu echivalent: Lechiv(eq), cu durata de integrare corespunzătoare;
 • Ponderare de frecvenţă: A, B, C, Z.
 • Domeniul de măsurare: 30-137 dB.
Norme de control şi metodologia de determinare:
 • Ord. Min. Sănătăţii nr. 933/2002;
 • Ord. Min. Sănătăţii nr. 536/97.
 • STAS 6156 – 86,  Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale. Limite admisibile.
 • STAS 6161/2008, Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile. Metode de măsurare.
 • STAS 10.009 – 88,  Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.
 • STAS 1957/1-3 – 88, Acustica în construcţii şi transporturi. Terminologie.

Domenii de utilizare: Măsurarea nivelului de zgomot produs de surse industriale, trafic rutier, activităţi sociale sau menajere, etc.

II APA

Determinare pH şi conductivitate apă

Aparat portabil multiparametru - PH-metru Conductometru PH/Cond 340i, pentru analiză PH-ului, temperaturii şi conductivităţii, producător WTW - Germania

Detalii tehnice PH Conductivitate
Domeniul de măsură pH: -2.00...+16.00
mV: 1250...+1250
1 µS/cm ... 500 mS/cm în 4 intervale de măsură
Salinitate: 0.0...70.0
Rezistivitate: 0.000...1999 MΩcm
Precizie pH: ±0.01
mV: ±1 mV
temp: ±0.1 °C
±1% din valoare
Compensare temperatură Automat între -5...+105.0 °C
Manual între -20...+130 °C
Compensare liniară
Certificate asociate Certificat de calitate, conformitate, garanţie, ISO, CE, TUV/GS, UL, CUL
Norme de control şi metodologia de determinare:
 • SR ISO 10523:1997 Calitatea apei. Determinarea pH-ului.
 • SR EN 27888:1997 Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice
Domenii de utilizare: analiza apei, calitate, proprietate electrică, conductivitate, proprietate fizico-chimică, încercare, determinare, pH.

III SOL

Determinare pH sol

Aparat pH-metru model HI 99121, producător Hanna Instruments, Germania.

Domeniu: -2.00 ... 16.00 pH, ±825 pH (in mV), ±1999 mV, -5.0 ... 105.0°C

Rezoluţie: 0.01 pH, 1 pH (in mV), 1 mV, 0.1°C sau 0.1°F

Acurateţe (@20°C/68°F) ±0.02 pH, ±1 pH (in mV), ±2 mV, ±0.5 până la 60°C, ±1 până la 105°C, ±1 până la 140°F, ±2 până la 221°F

Calibrare: automată

Norme de control şi metodologia de determinare:
 • SR ISO 10390:1999 Calitatea solului. Determinarea pH-ului.
Domenii de utilizare: sol, calitate, încercare de sol, determinare, pH.

Toate aparatele au verificare metrologică.