Română   English
Mediu > Determinarea gradului de poluare

Determinarea gradului de poluare cu metale grele, cianuri, hidrocarburi şi alţi componenţi

O problemă de maximă actualitate şi importanţă!

  • Scopul cercetării: evidenţierea extinderii şi a nivelului de contaminare, în vederea proiectării măsurilor de remediere şi eliminarea riscului producerii unor noi contaminări, prin măsuri de conformare;
  • Factori de mediu afectaţi: sol, ape de suprafaţă şi subterane, vegetaţie;
  • Metodologie: prelevări de probe reprezentative pentru stabilirea fondului geochimic regional şi evidenţierea zonelor contaminate prin metode analitice adecvate şi prelucrări statistico-matematice (analiză factorială şi probabilistică, modelări ale proceselor de contaminare etc.)
  • Controlul calităţii: la cel mai înalt nivel, asigurat prin tehnologia de probare şi prelucrare a datelor analitice;
  • Monitorizare în vederea urmăririi periodice a gradului de contaminare şi stabilirea responsabilităţilor.
tendinta de evolutie tendinta de evolutie