Română   English
Compania > Despre noi

Despre noi

Compania GEOMED IMPEX 2002 SRL

S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. este o firmă specializată în executarea lucrărilor de explorări şi studii geologice, hidrogeologice şi geochimice, precum şi în elaborarea documentaţiilor de mediu necesare obţinerii acordurilor sau a autorizaţiilor de mediu, în acordarea consultanţei de mediu.
Specialiştii firmei au realizat lucrări în domeniul protecţiei mediului sau în legătură cu mediul atât înainte de anul 1989, cât şi după acest an.

Studiile şi cercetările efectuate au vizat, în principal, informaţii privind starea calităţii factorilor de mediu (sol, roci, vegetaţie, ape subterane sau de suprafaţă etc.), în contextul unor influenţe sau contaminări antropogene sau geogene (anomalii lito, pedo, bio, hidro-geochimice), determinate atât de activităţile social-economice sau gospodăreşti, cât si de procesele naturale, care au condus la astfel de contaminări, cu evidenţierea aspectelor de impact antropogen asupra acestora.

Au fost efectuate studii şi cercetări asupra calităţii factorilor de mediu, au fost elaborate documentaţii de mediu din domeniile explorării şi exploatării substanţelor minerale solide, apelor minerale şi geotermale, hidrocarburilor, industriei chimice şi petrochimice, metalurgice, construcţiilor de maşini, electrotehnică sau energetică, textile şi pielărie, prelucarea lemnului, industriei alimentare, instalaţiilor de tratare a apelor şi de epurare a apelor uzate, depozitarea deşeurilor menajere sau industriale. Rezultatele acestor studii şi cercetări prezintă atât aspecte economice, cât şi caracterizarea fizico-chimică a calităţii factorilor de mediu studiaţi.

S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. este o firmă care dispune de specialişti cu o îndelungată experienţă în realizarea unor lucrări şi în elaborarea unor documentaţii legate de mediu sau de protecţia mediului – proiecte, studii de cercetare, analize complexe de laborator, chimice sau fizico- chimice, de evaluare a calităţii factorilor de mediu şi a gradului de poluare, rapoarte de analiză, metodologii şi îndrumătoare specifice, cursuri de instruire şi standarde ocupaţionale din domeniul mediului, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc, studii de impact asupra mediului, consultanţă specifică de mediu, monitorizări de mediu.

Am colaborat şi colaborăm atât cu firme româneşti, publice sau private, cât şi cu firme străine.

După atestarea din 01.04.2005, pentru elabora EIM şi BM, S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. şi-a continuat activitatea în realizarea documentaţiilor de mediu (BM, EIM, monitorizării factorii de mediu s.a), a obţinut reatestarea în 27.02.2007 continuându-şi activitatea până în prezent.