Română   English
Compania > Certificate şi atestări

Certificate şi atestări

Informaţii privind sistemul propriu de management al calităţii şi acreditarea de către autorităţi publice

Atestate

Geomed Impex 2002 - Certificat CERTIND al sistemului de management al calitatii

Certificat CERTIND al sistemului de management al calităţii implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform ISO 9001:2008
Geomed Impex 2002 - Certificat CERTIND al sistemului de management al mediului

Certificat CERTIND al sistemului de management al mediului implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform ISO 14001:2005
Geomed Impex 2002 - Certificat CERTIND al sistemului de management sanatate-securitate

Certificat CERTIND al sistemului de management sănătate-securitate implementat în compania GEOMED IMPEX 2002 conform OHSAS 18001:2008


Certificate de înregistrare

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind condiţiile de elaborare a studiilor de mediu, GEOMED IMPEX 2002 este înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţiile nr. 60 si 179, fiind astfel atestată pentru realizarea următoarelor tipuri de studii:
Geomed Impex 2002 - Raport privind impactul asupra mediului (RIM) si Bilant de mediu (BM)

Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
Bilanţ de mediu (BM)
Geomed Impex 2002 - Raport privind impactul asupra mediului (RIM) si Bilant de mediu (BM)

Raport de amplasament (RA)
Studiu de evaluare adecvată (EA).